İnşaat şantiye alanlarında bulunan tüm hurdaların alınıp şantiyenin düzenlenmesini işlerini yaparız.